Dziś jest 18.02.2019

Informacje dla rodziców

ROK SZKOLNY 2017/2018

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ 2016-2017.doc
Plan świetlicy

przyjazdy – wrzesień – od 18-09-2017 (1)

men-kalendarz-roku-szkolnego-2017-2018

 

Zapraszamy rodziców i uczniów  do korzystania z platformy edukacyjnej  – kliknij link http://www.epodreczniki.pl

***

Godzinowy rozkład zajęć

 •  8:00 – 8:45
  Przerwa: 8:45 – 8:50
 • 8:50 – 9:35
  Przerwa: 9:35 – 9:40
 • 9:40 – 10:20
  Obiad: 10:20 – 10:45
 • 10:45 – 11:30
  Przerwa: 11:30 – 11:35
 • 11:35 – 12:20
  Przerwa: 12:20 – 12:25
 • 12:25 – 13:10
  Przerwa: 13:10 – 13:15
 • 13:15 – 14:00

 ***

 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. 
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 2156) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2002 Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami).

02.01.2018r. – wtorek – po nowym roku

20.04.2018r. piątek dla szkoły podstawowej – (w dniu egzaminu gimnazjalnego)

02.05.2018r. , 04.05.2018  – środa – pomiędzy 1-3 maja lub też i piątek

01.06.2018r. – piątek – po Bożym Ciele

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

Nowy wykaz godzin zajęć  i przerw śródlekcyjnych

 1.  7:45 – 8:30
  Przerwa: 8:30 – 8:35
 2. 8:35 – 9:20
  Przerwa: 9:20 – 9:30
 3. 9:30 – 10:15
  Obiad: 10:15 – 10:40
 4. 10:40 – 11:25
  Przerwa: 11:25 – 11:35
 5. 11:35 – 12:20
  Przerwa: 12:20 – 12:25
 6. 12:25 – 13:10
  Przerwa: 13:10 – 13:15
 7. 13:15 – 14:00
 8. ***

UWAGA !

OD 2 STYCZNIA 2017 ROKU OBOWIĄZUJE NOWY ROZKŁAD AUTOBUSÓW SZKOLNYCH

rozklad-jazdy-autobusow-szkolnych

***

UBEZPIECZENIE

nowy-sposob-zgloszenia-szkody

ogolne-warunki-ubezpieczenia-edu-plus-od-15-05-2016

zgloszenie-roszczenia

****

 

Zapraszamy rodziców i uczniów  do korzystania z platformy edukacyjnej  – kliknij link http://www.epodreczniki.pl

***

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1 września 2016r. – rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2016r.  – zimowa przerwa świąteczna

30 stycznia – 12 luty 2017r. – ferie zimowe

13 – 18 kwietnia 2017r. – wiosenna przerwa świąteczna

24 czerwca 2017r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca – 31 sierpnia 2017r. – ferie letnie

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. 
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 2156) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2002 Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami).

14 października 2016r.  (piątek)

31 października 2016r. (poniedziałek)

2 maja 2017r. (wtorek)

16 czerwca 2017r. (piątek)

19 czerwca 2017r. (poniedziałek)

ROK SZKOLNY 2015/2016

Podręczniki do religii dla  klasy V na rok szkolny 2016/2017 należy zakupić nowe!

Tytuł i autor podręcznika do religii – klasa V Szkoły Podstawowej

Tytuł podręcznika: „Ufam Synowi Bożemu”, red. A. Krasiński, Płocki Instytut
Wydawniczy

Zeszyt ćwiczeń: „Ufam Synowi Bożemu”, red. A. Krasiński, Płocki Instytut
Wydawniczy

dopuszczony dla diecezji płockiej 13.06.2016 r.; nr podręcznika:
PL-22-01/15-PL-1/16; numer dopuszczenia: 85/16

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mysłakówku

 Rekrutacja – 2016/2017

     Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Mysłakówku od dnia 01 marca 2016r rozpoczyna rekrutację do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2016/17.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wzory druków można uzyskać w kancelarii Dyrektora Szkoły lub w zakładce REKRUTACJA.

Zajęcia  dodatkowe , pozalekcyjne nauczycieli 

1. Michał Kowalski – świetlica środowiskowa 

 • wtorek 16.00- 20.00 – zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe
 • środa 16.00 – 20.00 – zajęcia muzyczne, zajęcia sportowe,
 • czwartek   16.00 – 20.00 – pomoc w odrabianiu prac domowych, oglądanie filmu, zajęcia sportowe
 • piątek 16.00 – 20.00 –   gry stolikowe ( szachy, warcaby…), zajęcia ruchowe, sportowe

2. Edyta Kraszewska – Pszczoła 

 • piątek 13.15 – 14.45 – zajęcia z j. angielskiego przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty

3. Grażyna Moreńska 

 • wtorek 11.35- 12.20 – zajęcia wspierające edukację dla uczniów  klasy I
 • piątek 11.35- 12.20  –  zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów klasy I

4. Aldona Niździńska 

 •  wtorek 11. 35 – 12.20 – zajęcia wspierające edukację dla uczniów  klasy II
 • piątek 12.25 – 13.10 –  zajęcia wspierające edukację dla uczniów  klasy II

5. Anna Tłuchowska 

 • środa 13.20 – 14.45 – zajęcia dla uczniów klas V, VI mających trudności z zakresu edukacji polonistycznej

6. Elżbieta Wichrowska 

 • środa  7.50 – 8.35 –  kółko przyrodnicze dla uczniów klasy VI

7. Urszula Winnicka 

 • poniedziałek   13.15 – 14.45 –  zajęcia rozwijające uzdolnienia polonistyczno – historyczne dla klasy VI

8. Marek Zabost 

 • poniedziałek 13.15 – 14.45 – konsultacje matematyczne dla uczniów przygotowujących się do konkursów matematycznych (klasy IV, V, VI)

Odjazdy autobusów szkolnych 

Pierwszy kurs  od godziny 1315

Drugi kurs od godziny 14 45 

ROK SZKOLNY 2014/2015

Zajęcia  dodatkowe , pozalekcyjne nauczycieli 

1. Michał Kowalski – świetlica środowiskowa 

 • wtorek 16.00- 20.00 – zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe
 • środa 16.00 – 20.00 – zajęcia muzyczne, zajęcia sportowe,
 • czwartek   16.00 – 20.00 – pomoc w odrabianiu prac domowych, oglądanie filmu, zajęcia sportowe
 • piątek 16.00 – 20.00 –   gry stolikowe ( szachy, warcaby…), zajęcia ruchowe, sportowe

2. Edyta Kraszewska – Pszczoła 

 • piątek 13.15 – 14.45 – zajęcia z j. angielskiego przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty

3. Grażyna Moreńska 

 • poniedziałek 12.20- 13.15 – zajęcia wspierające edukację dla uczniów  klasy III
 • wtorek 12. 20 – 13.15 –  zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów klasy III

4. Aldona Niździńska 

 • poniedziałek i wtorek 11. 30 – 12.20 – zajęcia wspierające edukację dla uczniów  klasy I

5. Anna Tłuchowska 

 • środa, czwartek 13.20 – 14.45 – zajęcia dla uczniów klas V, VI mających trudności z zakresu edukacji polonistycznej

6. Elżbieta Wichrowska 

 • środa  7.50 – 8.35 –  kółko przyrodnicze dla uczniów klasy VI

7. Urszula Winnicka 

 • wtorek    13.20- 14.45 –  zajęcia rozwijające uzdolnienia polonistyczno – historyczne dla klasy VI

8. Marek Zabost 

 • poniedziałek 13.15 – 14.45 – konsultacje matematyczne dla uczniów przygotowujących się do konkursów matematycznych (klasy IV, V, VI)
 • wtorek 13.15 – 14.45 – zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne dla klasy VI – przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty

Odjazdy autobusów szkolnych 

Pierwszy kurs  od godziny 1315

Drugi kurs od godziny 14 45 


Godzinowy rozkład zajęć lekcyjnych

1.  750 – 835

2.  840 – 925

3.  930 – 1015

4.  1045 – 1130 

5.  1135– 1220

6.  1225 -1310

7.  1320 -1405

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014-2015

Indywidualne kontakty nauczycieli z rodzicami

Imię i nazwisko nauczyciela 

Dzień  tygodnia 

Godzina 

Michał Kowalski

ostatni czwartek miesiąca

16.00 – 17.00

Edyta Kraszewska – Pszczoła

pierwszy czwartek  miesiąca

12.25 – 13.10

Grażyna Moreńska

ostatni piątek miesiąca

10.45  – 11.30

Aldona Niździńska

pierwszy wtorek miesiąca

12.00 – 13.00

Anna Tłuchowska

pierwszy poniedziałek miesiąca

9.35 – 10.20

Elżbieta Wichrowska

pierwszy poniedziałek miesiąca

10.00 -10.45

Urszula Winnicka

ostatni wtorek miesiąca

10.45 – 11.30

Marek Zabost

ostatni poniedziałek miesiąca

13.20- 14.10

Mariola Zbrożek

ostatni poniedziałek miesiąca

12.20- 13.10

     

W dni otwarte szkoły nauczyciele nie pełnią  dyżuru!

***

ROK SZKOLNY 2013/2014

Zaproszenie na Dzień Otwarty Szkoły

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Mysłakówku 

zapraszają Rodziców wraz z Dziećmi  na Dzień Otwarty Szkoły, 

który odbędzie się 30 maja 2014 r. od  godziny 1430  do 16 30

Przewidziane są spotkania trójstronne Nauczyciel-Uczeń-Rodzic. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące nauczania, oferty szkoły, programu oraz zajęć dodatkowych.

Plan lekcji

***

Dzień otwarty szkoły – 13 grudnia 2013r. (piątek ) w godzinach 1400 – 1600

Indywidualne kontakty nauczycieli z rodzicami

Dyrektor Szkoły p. Halina Opalczewska  przyjmuje  w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od 1500 do 1600.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) Dział  VIII „Skargi i wnioski”
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. u. Nr5, poz. 46)

Imię i nazwisko nauczyciela 

Dzień  tygodnia 

Godzina 

Michał Kowalski

Środa

Czwartek

1615 – 1730

Edyta Kraszewska – Pszczoła

Pierwszy poniedziałek miesiąca

900 -945

Grażyna Moreńska

Pierwszy piątek miesiąca

10 50 – 11 30

Aldona Niździńska

Poniedziałek

1250 – 1320

Anna Tłuchowska

Poniedziałek

Wtorek

750 – 835

Elżbieta Wichrowska

Pierwszy poniedziałek miesiąca

10 15  – 1300

Urszula Winnicka

Pierwszy poniedziałek miesiąca

1220– 1445

Marek Zabost

Środa

Piątek

1430 – 1500

Mariola Zbrożek

Wtorek

12 30 – 1300

Beata Żuchowska

Ostatnia środa miesiąca

1400 – 1500

W dni otwarte szkoły nauczyciele nie pełnią  dyżuru!

***

Odjazdy autobusów szkolnych 

Pierwszy kurs  od godziny 1315

Drugi kurs od godziny 14 45 

***

Godzinowy rozkład zajęć lekcyjnych

1.  750 – 835

2.  840 – 925

3.  930 – 1015

4.  1045 – 1130 

5.  1135– 1220

6.  1225 -1310

7.  1320 -1405

 Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014

***

2012/2013

Ciężka praca zawsze się opłaca

Od  października 2012r. rozpoczęliśmy intensywną pracę nad przygotowaniem uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty. Najpierw, aby zdiagnozować potrzeby edukacyjne uczniów  przeprowadzono sprawdzian próbny i po dokonaniu analizy  wyników, uwzględniając braki
w  wiadomościach i umiejętnościach uczniów opracowano i wdrożono program naprawczy. W planie tym zawarto zadania dla nauczycieli, uczniów i rodziców. W ramach realizacji programu uczniowie raz w miesiącu rozwiązywali standardowe testy szóstoklasisty opracowane przez OKE. Od października do końca stycznia uczniowie klasy VI rozwiązali 4 sprawdziany, w tym  jeden zorganizowany za pośrednictwem wydawnictwa Operon i gazety Wyborczej. Wyniki w/w sprawdzianów były każdorazowo oceniane i analizowane na poszczególnych przedmiotach.

 

 Ponadto uczniowie  objęci byli wsparciem psychologiczno – pedagogicznym; uczestniczyli  w zajęciach dodatkowych  z języka polskiego, historii, przyrody i matematyki. Uczestnictwo w tych zajęciach było dla uczniów dużą pomocą. Uczniowie wykonywali  wiele różnorodnych ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu. Pracowali na przykładowych testach  szóstoklasisty z poprzednich lat oraz na testach zakupionych przez siebie i przez szkołę. W przygotowania do sprawdzianu zaangażowano również rodziców, którzy chętnie podejmowali się przydzielonych zadań. Wspólne wysiłki przyniosły zamierzone efekty, ponieważ osiągnęliśmy wysoki wynik na sprawdzianie.

 

Średni wynik szkoły wyniósł 26,14pkt

 

Średni wynik powiatu wyniósł 21,10

 

Średni wynik województw kuj – pom wyniósł 23,60

 

Średni wynik kraju wyniósł 24,03

 

                                                                       Brawo dla uczniów klasy VI!

Anna Tłuchowska 

***

Godzinowy rozkład zajęć lekcyjnych

 

1.  805 – 850

2.  855 – 940

3.  945 – 1030

4.  1045 – 1130 

5.  1135– 1220

6.  1225 -1310

7.  1320 -1405

***

Odjazdy autobusów szkolnych 

Pierwszy kurs  od godziny 1315

Drugi kurs od godziny 14 45

Biblioteka

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

PONIEDZIAŁEK  9 00 -10 30

WTOREK  1150 –12 20

ŚRODA  10 00 – 10 30 ; 13 10 – 14 10

CZWARTEK  9 00 -10 30

PIĄTEK  13 10 – 14 10

 GODZINY PRACY BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ:

WTOREK  800 – 15 30

ŚRODA  800 – 15 30

CZWARTEK 800 – 15 30

PIĄTEK  800 – 15 30

Świetlica szkolna 

Poniedziałek 
Wtorek
Środa 
Czwartek
Piątek 
750 – 805Anna Tłuchowska 750 – 805Edyta Karszewska – Pszczoła 750 – 805Urszula Winnicka 750 – 805Edyta Kraszewska -Pszczoła 750 – 805Marek Zabost
1135 – 14 45 Michał Kowalski 1220  – 1315Anna TłuchowskaEdyta Kraszewska – Pszczoła 1220 – 1315 Urszula WinnickaEdyta Kraszewska – Pszczoła 1135 – 1315Halina OpalczewskaAnna TłuchowskaBożena Zawadzka 1220 – 1315 Edyta Kraszewska – Pszczoła
1320 – 14 20 Anna Tłuchowska        

Dni wolne od nauki szkolnej 

Zimowa przerwa świąteczna

24.12.2012 – 31.12.2012 r.

Ferie zimowe

14.01.2013 – 27.01.2013 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03.2013 – 02.04.2013 r.

Dodane przez: Grażyna Moreńska | data publikacji: Kwiecień 3, 2013

Kalendarz 2017

Luty 2019
P W Ś C P S N
« maj    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Galeria

Archiwum

Tagi


Kontakt:
spmyslakowko@wp.pl
tel. 54 287 62 92
Tworzenie stron www - Best Marketing
goedkope voetbalshirts kopenbasketball trikotsfotballdrakterbasketbal kleding kopenbasketball trøye NBA