Dziś jest 18.02.2019

Nasza szkoła w projektach

12

herb_kuj_pom100

W roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Mysłakówku został wdrożony projekt pn. „W drodze do lepszego startu przedszkolaków” w ramach Podddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej POKL. Wartość projektu to kwota w wysokości   87 270,05 zł  z przeznaczeniem na   doposażenie przedszkola przy SP w Mysłakówku.

ŚRODKI FINANSOWE projektu w pełni zostały wykorzystane, a poniższa tabela obrazuje przedmiotowy zakres zakupu:

 

L.p.

Kategoria zadania Środki przeznaczone na realizację zadania
1. Doposażenie placu zabaw: huśtawka 4 -osobowa, piaskownica, ważka 4- osobowa, huśtawki na sprężynie, zestaw rekreacyjny (słoń) , zjeżdżalnia z elementami wspinania się, huśtawki sprężynowe – szt.3; 49 999,99 zł

 

2. Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci : umywalki, misa ustępowa, lustro, półka na kubeczki, podajniki na mydło, podajniki na ręczniki papierowe; 2 382,90 zł
3. Zakup mebli i wyposażenia: segment do sali przedszkolnej i   szafki wiszące, stoliki przedszkolne, regał na książki, szafka na klocki, wykładzina dywanowa … ; 10 000,00 zł
4. Zakup kompletu zabawek i pomocy dydaktycznych 5 997, 60 zł

 

5. Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć 5 000,00 zł

 

6. Zakup kompletu apteczek: ścienna i wycieczkowa 271,06 zł

 

7. Zakup artykułów plastycznych 2 998,80 zł

 

8. Zakup sprzętu audiowizualnego : radio, aparat fotograficzny, kamera, laptop, drukarka; 6 688,00 zł
9. Doposażenie kuchni : meble, chłodziarka, kuchenka gazowo-elektryczna, pralka automatyczna, naczynia i sztućce; 6 731,70 zł
10. Zakup wyposażenia do utrzymania czystości : odkurzacz, zestaw sprzątający 2 200,00 zł

DSC00350

DSC00349

 

DSC00362

DSC00358

*****************************************************************************************************************

12

 


 

 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Mysłakówku

przystąpiła w roku szkolnym 2013/2014 do projektu
„Lepszy start –lepsze jutro ”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:
1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w klasach I-III – ilość godzin 140
2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w klasach I-III – ilość godzin 70
3. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w klasach I-III – ilość godzin 70
4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z języka angielskiego w klasach I-III ilość godzin 70

******************************************************************************************************************

 

1

PROJEKT „SZKOŁA WSPÓŁPRACY”

„Szkoła Współpracy”. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

Nasza szkoła wraz z uczniami i rodzicami uczestniczy w Projekcie „Szkoła Współpracy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie 1034 szkół i przedszkoli w całej Polsce, poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrażanie modelowych rozwiązań. W ramach programu przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły uczestniczą w szkoleniach i warsztatach. Między  szkoleniem a warsztatem, grupa wyjazdowa  zorganizowała  debatę wśród nauczycieli, uczniów i rodziców na temat nowych rozwiązań aby podnieść jakość i osiągnięcia szkoły.

Więcej informacji na temat projektu na stronie:

http://www.szkolawspolpracy.pl/.

 

*******************************************************************************************************************21

       ORE


UDZIAŁ W PROJEKCIE

„Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Mysłakówku z dniem 1 sierpnia 2013 roku rozpoczęli  realizację projektu „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” w ramach Priorytetu III Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wysoka jakość systemu oświaty ,Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Projekt zakończy się 31 lipca 2015 r. Celem projektu jest wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły.

Do najważniejszych założeń należą:

  • prowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoły, obejmujące działaniami cały proces (od diagnozy potrzeb poprzez realizację zaplanowanych form doskonalenia aż po pomoc we wdrażaniu zmian do szkolnej/przedszkolnej praktyki),
  • wspomaganie adresowane do szkoły, nie do poszczególnych osób lub grup (dyrektorzy, nauczyciele) – poprzez doskonalenie nauczycieli całościowo oddziałuje się na szkołę rozumianą jako złożoną organizację,
  • wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne problemy (punkt wyjścia to angażująca społeczność szkolną diagnoza potrzeb),
  • wspomaganie nauczycieli pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań (autonomiczna rola szkoły i współtworzenie przez nią wszystkich planów działania),
  • pomoc w wykorzystaniu w praktyce szkolnej/przedszkolnej wiedzy i umiejętności nabytych przez nauczycieli w procesie doskonalenia zawodowego,
  • lepsze wykorzystanie potencjału różnych placówek systemu oświaty właściwych dla realizacji działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacji pedagogicznej i doskonalenia nauczycieli do zapewnienia kompleksowego wsparcia szkół,
  • organizowanie współpracy nauczycieli i dyrektorów różnych szkół/przedszkoli na terenie miasta.

Doskonalenie nauczycieli i wsparcie szkół/przedszkoli będzie realizowane w różnych obszarach tematycznych stanowiących zakres przedmiotowy projektów systemowych. Nasza placówka po przeprowadzonej diagnozie potrzeb objęta jest  doskonaleniem  i wsparciem w ramach obszaru Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. W następnym roku szkolnym będzie to obszar w zakresie  Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

 

Dodane przez: Grażyna Moreńska | data publikacji: Październik 9, 2013

Kalendarz 2017

Luty 2019
P W Ś C P S N
« maj    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Galeria

Archiwum

Tagi


Kontakt:
spmyslakowko@wp.pl
tel. 54 287 62 92
Tworzenie stron www - Best Marketing
goedkope voetbalshirts kopenbasketball trikotsfotballdrakterbasketbal kleding kopenbasketball trøye NBA